Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
69
Hôm qua:
350
Tuần này:
1151
Tháng này:
774
Tất cả:
296556
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ ĐÔNG NINH KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ ĐÔNG NINH KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHOÁ XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ ĐÔNG NINH KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHOÁ XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng lúc 5 tháng trước · 39 lượt xem

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu HDND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc 6 tháng trước · 42 lượt xem

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã Đông Ninh

Uỷ ban bầu cử xã Đông Ninh tổ chức hội nghị công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Đăng lúc 6 tháng trước · 44 lượt xem

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã Đông Ninh

Uỷ ban bầu cử xã Đông Ninh tổ chức hội nghị công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Đăng lúc 6 tháng trước · 26 lượt xem

Công tác tuyên truyền bầu cử Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Công tác tuyên truyền bầu cử Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng lúc 6 tháng trước · 66 lượt xem

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã Đông Ninh

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã Đông Ninh

Đăng lúc 6 tháng trước · 69 lượt xem

Tin về hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND xã khoá XX, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin về hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND xã khoá XX, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng lúc 6 tháng trước · 59 lượt xem

Tin về hội nghị triển khai công tác vận động bầu cử của những người ứng cử Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin về hội nghị triển khai công tác vận động bầu cử của những người ứng cử Đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đăng lúc 7 tháng trước · 53 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 110 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 59 lượt xem

Giải quyết TTHC