Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
99
Hôm qua:
194
Tuần này:
1010
Tháng này:
1010
Tất cả:
181163

Những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học thẩm mỹ của di tích đền thờ Quận công Lê Giám

Ngày 26/09/2018 14:52:00

Đền thờ Quận công Lê Giám thuộc làng Hữu Bộc, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đền thờ Quận công Lê Giám thuộc làng Hữu Bộc, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Việc tôn vinh Quận công Lê Giám- người có công trong công cuộc trung hưng nhà Lê trở thành thần Hoàng làng Hữu Bộc, là nhân lên truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước, lòng tin của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc ta hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu di tích đền thờ Lê Giám cho chúng ta những hiểu biết quan trọng về vùng đất Đông Ninh, Đông Sơn trong lịch sử cũng như những sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân cư nơi đây.

Kiến trúc đền thờ hình chữ Đinh, với bộ khung gỗ còn được bảo tồn đến ngày nay cho chúng ta hiểu biết thêm về một kiểu kiến trúc dân gian truyền thống tiêu biểu của nghề mộc truyền thống xứ Thanh.

Các hiện vật trong di tích như: đại tự, câu đối, mâm bồng gỗ, chân cắm lọng tàn, hòm đựng sắc, nhang án… là những tác phẩm nghệ thuật phản ánh tư duy thẩm mỹ của người đương thời, giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu để tìm hiểu thêm về truyền thống mỹ thuật dân tộc ở một địa phương, đồng thời làm cơ sở phục vụ trong việc tu bổ, tôn tạo di tích này.

Đền thờ Lê Giám nằm ở vùng đất cổ giữa một không gian có nhiều di tích quan trọng của tỉnh Thanh Hóa đó là đền thờ Nguyễn Chích- vị tướng lừng danh có công trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở thế kỷ XV và đền thờ Lê Ngọc thời Tùy- Đường cùng với hệ thống nhà cổ, làng cổ đã tạo cho di tích đền thờ Lê Giám có một vị trí quan trọng trong hệ thống quần thể di tích ở đây. Sự tồn tại của di tích này góp phần quan trọng trong việc tìm hiểu những giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật của một vùng đất.

(Nguồn sưu tầm)

Những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học thẩm mỹ của di tích đền thờ Quận công Lê Giám

Đăng lúc: 26/09/2018 14:52:00 (GMT+7)

Đền thờ Quận công Lê Giám thuộc làng Hữu Bộc, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đền thờ Quận công Lê Giám thuộc làng Hữu Bộc, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Việc tôn vinh Quận công Lê Giám- người có công trong công cuộc trung hưng nhà Lê trở thành thần Hoàng làng Hữu Bộc, là nhân lên truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước, lòng tin của nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc ta hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu di tích đền thờ Lê Giám cho chúng ta những hiểu biết quan trọng về vùng đất Đông Ninh, Đông Sơn trong lịch sử cũng như những sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân cư nơi đây.

Kiến trúc đền thờ hình chữ Đinh, với bộ khung gỗ còn được bảo tồn đến ngày nay cho chúng ta hiểu biết thêm về một kiểu kiến trúc dân gian truyền thống tiêu biểu của nghề mộc truyền thống xứ Thanh.

Các hiện vật trong di tích như: đại tự, câu đối, mâm bồng gỗ, chân cắm lọng tàn, hòm đựng sắc, nhang án… là những tác phẩm nghệ thuật phản ánh tư duy thẩm mỹ của người đương thời, giúp các nhà nghiên cứu có thêm tư liệu để tìm hiểu thêm về truyền thống mỹ thuật dân tộc ở một địa phương, đồng thời làm cơ sở phục vụ trong việc tu bổ, tôn tạo di tích này.

Đền thờ Lê Giám nằm ở vùng đất cổ giữa một không gian có nhiều di tích quan trọng của tỉnh Thanh Hóa đó là đền thờ Nguyễn Chích- vị tướng lừng danh có công trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở thế kỷ XV và đền thờ Lê Ngọc thời Tùy- Đường cùng với hệ thống nhà cổ, làng cổ đã tạo cho di tích đền thờ Lê Giám có một vị trí quan trọng trong hệ thống quần thể di tích ở đây. Sự tồn tại của di tích này góp phần quan trọng trong việc tìm hiểu những giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật của một vùng đất.

(Nguồn sưu tầm)