Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
90
Hôm qua:
194
Tuần này:
1001
Tháng này:
1001
Tất cả:
181154

Danh sách cac thanh vien trong BCH đảng bộ xã Đông Ninh, nhiệm kỳ 2015 -2020

Ngày 13/06/2018 08:35:03

BCH Dang bo xa Dong Ninh co tat ca 15 thanh vien

Danh sách BCH đảng bộ xã Đông Ninh, nhiệm kỳ 2015 -2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Chiến

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng ủy

CT HĐND

2

Nguyễn Duy Hợp

PBT TT ĐU

3

Hà Xuân Chung

PBT Đảng ủy

CT UBND

4

Lê Kinh Viên

TV Đảng ủy

CT MTTQ

5

Lê Đình Trưởng

TV Đảng ủy

PCT HĐND

6

Lê Viết Chiến

ĐUV

PCT UBND

7

Lê Lệnh Thiệu

ĐUV

Trưởng công an xã

8

Lê Thế Hoàn

ĐUV

CHT QS

9

Lê Thị Tố Tâm

ĐUV

HT Trường THCS

10

Lê Thị Bình

ĐUV

CT Hội LHPN

11

Nguyễn Thị Luyên

ĐUV

CT Hội ND

12

Lê Thị Thúy

ĐUV

BT ĐTN

13

Hà Xuân Thưởng

ĐUV

BT CB 1

14

Nguyễn Điếm

ĐUV

GĐ HTX DVNN

15

Vũ Văn Sơn

ĐUV

VP ĐU

Danh sách cac thanh vien trong BCH đảng bộ xã Đông Ninh, nhiệm kỳ 2015 -2020

Đăng lúc: 13/06/2018 08:35:03 (GMT+7)

BCH Dang bo xa Dong Ninh co tat ca 15 thanh vien

Danh sách BCH đảng bộ xã Đông Ninh, nhiệm kỳ 2015 -2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Chiến

Huyện ủy viên

Bí thư Đảng ủy

CT HĐND

2

Nguyễn Duy Hợp

PBT TT ĐU

3

Hà Xuân Chung

PBT Đảng ủy

CT UBND

4

Lê Kinh Viên

TV Đảng ủy

CT MTTQ

5

Lê Đình Trưởng

TV Đảng ủy

PCT HĐND

6

Lê Viết Chiến

ĐUV

PCT UBND

7

Lê Lệnh Thiệu

ĐUV

Trưởng công an xã

8

Lê Thế Hoàn

ĐUV

CHT QS

9

Lê Thị Tố Tâm

ĐUV

HT Trường THCS

10

Lê Thị Bình

ĐUV

CT Hội LHPN

11

Nguyễn Thị Luyên

ĐUV

CT Hội ND

12

Lê Thị Thúy

ĐUV

BT ĐTN

13

Hà Xuân Thưởng

ĐUV

BT CB 1

14

Nguyễn Điếm

ĐUV

GĐ HTX DVNN

15

Vũ Văn Sơn

ĐUV

VP ĐU