Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
86
Hôm qua:
157
Tuần này:
340
Tháng này:
3388
Tất cả:
119529

Danh sách HDND xã Đông Ninh Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 07/06/2018 00:00:00

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Đông Ninh là: 26 đại biểu. Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 25 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐÔNG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG NINH KHÓA XIX
NHIỆM KỲ 2016 - 2021TT

Họ và Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Trình độ
GD Phổ thông
Trình độ
Chuyên môn, nghiệp vụ
Học hàm, học vịTrình độ
Lý luận Chính trị
Trình độ
Ngoại ngữ
1Lê Thị Bình 20/9/1974NữĐảng ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN xã Đông NinhHội LHPN xã Đông Ninh12/12Trung cấp Hành chính VT LTTrung cấp
2Lê Văn Chiến12/6/1964NamHuyện ủy viên, Bí thư BCH Đảng bộ xã Đông NinhĐảng ủy xã Đông Ninh12/12Trung cấp QLNNTrung cấp
3Lê Viết Chiến27/4/1963NamĐảng ủy viên - Phó CT UBND xã Đông NinhUBND xã Đông Ninh10/10Trung cấp QLNNTrung cấp
4Hà Xuân Chung03/02/1962NamPhó BT ĐẢng ủy - Chủ tịch UBND xã Đông NinhUBND xã Đông Ninh12/12Trung cấp hành chính VTLTTrung cấp
5Nguyễn Điểm11/01/2964NamĐảng ủy viên - Giám đốc HTXDV Nông NghiệpHTXDV Nông nghiệp xã Đông Ninh10/10
6Phạm Ngọc Giới16/12/2959NamTrưởng thôn 11Thôn 11, xã Đông Ninh7/10Trung cấp
7Lê Lệnh Hà02/7/1972NamCC Địa chính XD - NNUBND xã Đông Ninh12/12Đại học Ngành xây dựngSơ cấp
8Lê Đăng Hòa10/6/1961NamTrưởng thông 10thôn 10, xã Đông Ninh10/10Sơ cấp
9Lê Thế Hoàn074/74/1988NamĐẢng ủy viên - Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông NinhBan CHQS xã12/12Trung cấp Quân sựTrung cấp
10Lê Sỹ Hoàng20/10/1967NamTrưởng thôn Phù ChẩnThôn Phù Chẩn, xã Đông Ninh11/12Sơ cấp
11Nguyễn Duy Hợp22/12/1971namPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đông NinhĐảng ủy xã Đông Ninh12/12Đại học Ngành xây dựng Đảng và Chính quyềnChứng chỉ cao cấp
12Ngô Trọng Kết26/8/1978NamChi hội phó Hội CCB thôn 6Thôn 6, xã Đông Ninh74/12
13Lê Đình Khánh08/9/1977NamChi hội phó Hội CCBThôn Phù Chẩn xã Đông Ninh12/12
14Lê Thị Lân06/10/1983NữChi hội trưởng phụ nữ thôn 6Thôn 6, xã Đông Ninh12/12
15Nguyễn Thị Luyến21/02/1984NữĐảng ủy viên - Chủ tịch Hội nông dân xã Đông NinhBan Chấp hành Hội Nông dân xã Đông Ninh12/12Đại học NN khoa Trồng trọtTrung cấpTiếng anh A1
16Lê Bá Minh02/9/1966NamTrưởng thôn 2Thôn 2, xã Đông Ninh12/12Sơ cấp
17Lê Thị Nga01/9/1980nữChi hội trưởng Phụ nữThôn Phù Chẩn, xã Đông Ninh9/12Sơ cấp
18Phan Thị Ngọc12/4/1983NữBí thư chi bộ- Phó chủ tịch MTTQ xã Đông NinhThôn 11, xã Đông Ninh12/12Trung cấp
19Lê Thị Phương12/4/1983NữHiệu trưởng Trường MN Đông NinhTrường MN Đông Ninh12/12Đại học ngành Sư phạm MNTrung cấp
20Lê Văn Soi13/6/1963NamTrưởng thôn 1Thôn 1, xã Đông Ninh7/10Sơ cấp
21Lê Đình Thiệu06/7/1959NamĐảng ủy viên- Ủy viên UBND - Trưởng C A xãUBND xã Đông Ninh12/12Trung cấp ANNDTrung cấp
22Lê Thị Thúy03/4/1986NữĐảng ủy viên - Bí thư đoàn xã Đông NinhBCHĐoàn xã Đông Ninh12/12Đại học QLVHTrung cấp
23Hà Xuân Trưởng25/2/1968NamPhó CT Hội CCB xã Đông NinhHội CCB xã Đông Ninh12/12Trung cấp
24Lê Đình Trưởng19/5/1983NamỦy viên Ban TV Đảng ủy - Phó chủ tịch HĐND xã Đông NinhHĐND xã Đông Ninh12/12Đại học ngành xã hội họcTrung cấp
25Lê Kinh Viên20/10/1963NamThường vụ Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ xã Đông NinhMTTQ xã Đông Ninh12/12Trung cấp Hành chính VTLTTrung cấp

Danh sách HDND xã Đông Ninh Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 07/06/2018 00:00:00 (GMT+7)

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Đông Ninh là: 26 đại biểu. Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 25 người

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐÔNG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG NINH KHÓA XIX
NHIỆM KỲ 2016 - 2021TT

Họ và Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi làm việc

Trình độ
GD Phổ thông
Trình độ
Chuyên môn, nghiệp vụ
Học hàm, học vịTrình độ
Lý luận Chính trị
Trình độ
Ngoại ngữ
1Lê Thị Bình 20/9/1974NữĐảng ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN xã Đông NinhHội LHPN xã Đông Ninh12/12Trung cấp Hành chính VT LTTrung cấp
2Lê Văn Chiến12/6/1964NamHuyện ủy viên, Bí thư BCH Đảng bộ xã Đông NinhĐảng ủy xã Đông Ninh12/12Trung cấp QLNNTrung cấp
3Lê Viết Chiến27/4/1963NamĐảng ủy viên - Phó CT UBND xã Đông NinhUBND xã Đông Ninh10/10Trung cấp QLNNTrung cấp
4Hà Xuân Chung03/02/1962NamPhó BT ĐẢng ủy - Chủ tịch UBND xã Đông NinhUBND xã Đông Ninh12/12Trung cấp hành chính VTLTTrung cấp
5Nguyễn Điểm11/01/2964NamĐảng ủy viên - Giám đốc HTXDV Nông NghiệpHTXDV Nông nghiệp xã Đông Ninh10/10
6Phạm Ngọc Giới16/12/2959NamTrưởng thôn 11Thôn 11, xã Đông Ninh7/10Trung cấp
7Lê Lệnh Hà02/7/1972NamCC Địa chính XD - NNUBND xã Đông Ninh12/12Đại học Ngành xây dựngSơ cấp
8Lê Đăng Hòa10/6/1961NamTrưởng thông 10thôn 10, xã Đông Ninh10/10Sơ cấp
9Lê Thế Hoàn074/74/1988NamĐẢng ủy viên - Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông NinhBan CHQS xã12/12Trung cấp Quân sựTrung cấp
10Lê Sỹ Hoàng20/10/1967NamTrưởng thôn Phù ChẩnThôn Phù Chẩn, xã Đông Ninh11/12Sơ cấp
11Nguyễn Duy Hợp22/12/1971namPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đông NinhĐảng ủy xã Đông Ninh12/12Đại học Ngành xây dựng Đảng và Chính quyềnChứng chỉ cao cấp
12Ngô Trọng Kết26/8/1978NamChi hội phó Hội CCB thôn 6Thôn 6, xã Đông Ninh74/12
13Lê Đình Khánh08/9/1977NamChi hội phó Hội CCBThôn Phù Chẩn xã Đông Ninh12/12
14Lê Thị Lân06/10/1983NữChi hội trưởng phụ nữ thôn 6Thôn 6, xã Đông Ninh12/12
15Nguyễn Thị Luyến21/02/1984NữĐảng ủy viên - Chủ tịch Hội nông dân xã Đông NinhBan Chấp hành Hội Nông dân xã Đông Ninh12/12Đại học NN khoa Trồng trọtTrung cấpTiếng anh A1
16Lê Bá Minh02/9/1966NamTrưởng thôn 2Thôn 2, xã Đông Ninh12/12Sơ cấp
17Lê Thị Nga01/9/1980nữChi hội trưởng Phụ nữThôn Phù Chẩn, xã Đông Ninh9/12Sơ cấp
18Phan Thị Ngọc12/4/1983NữBí thư chi bộ- Phó chủ tịch MTTQ xã Đông NinhThôn 11, xã Đông Ninh12/12Trung cấp
19Lê Thị Phương12/4/1983NữHiệu trưởng Trường MN Đông NinhTrường MN Đông Ninh12/12Đại học ngành Sư phạm MNTrung cấp
20Lê Văn Soi13/6/1963NamTrưởng thôn 1Thôn 1, xã Đông Ninh7/10Sơ cấp
21Lê Đình Thiệu06/7/1959NamĐảng ủy viên- Ủy viên UBND - Trưởng C A xãUBND xã Đông Ninh12/12Trung cấp ANNDTrung cấp
22Lê Thị Thúy03/4/1986NữĐảng ủy viên - Bí thư đoàn xã Đông NinhBCHĐoàn xã Đông Ninh12/12Đại học QLVHTrung cấp
23Hà Xuân Trưởng25/2/1968NamPhó CT Hội CCB xã Đông NinhHội CCB xã Đông Ninh12/12Trung cấp
24Lê Đình Trưởng19/5/1983NamỦy viên Ban TV Đảng ủy - Phó chủ tịch HĐND xã Đông NinhHĐND xã Đông Ninh12/12Đại học ngành xã hội họcTrung cấp
25Lê Kinh Viên20/10/1963NamThường vụ Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ xã Đông NinhMTTQ xã Đông Ninh12/12Trung cấp Hành chính VTLTTrung cấp

Từ khóa bài viết: