Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
138
Hôm qua:
143
Tuần này:
640
Tháng này:
1195
Tất cả:
254852

Hội đồng nhân dân xã Đông Ninh khóa XIX, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 30/03/2021 16:53:47

Hội đồng nhân dân xã Đông Ninh khóa XIX, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nhiệm kỳ 2016- 2021, Hội đồng nhân dân xã Đông Ninh đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giải quyết được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tổ chức 15 kỳ họp, các kỳ họp được tổ chức theo đúng các trình tự của luật định. Chất lượng các kỳ họpđược nâng lên, đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới của xã đạt được kết quả cao. Qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành 68 nghị quyết; trong đó có 15 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự, 27 nghị quyết về công tác chỉ đạo, điều hành hàng năm của chính quyền địa phương, 26 Nghị quyết về chính sách phát triển kinh tế xã hội.

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân xã được duy trì tốt; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiến hành 6 cuộc giám sát. Công tác giám sát được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trong nhiệm kỳ, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã phối hợp tổ chức 60 cuộc tiếp xúc cử tri, với 423 lượt ý kiến cử tri tham gia. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, tạo niềm tin cho nhân dân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đồng nhân dân xã cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những vẫn đề còn hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và đã kịp thời đưa ra những giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo .
Thanh Thảo – CC VHXH UBND xã Đông Ninh

Hội đồng nhân dân xã Đông Ninh khóa XIX, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 30/03/2021 16:53:47 (GMT+7)

Hội đồng nhân dân xã Đông Ninh khóa XIX, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nhiệm kỳ 2016- 2021, Hội đồng nhân dân xã Đông Ninh đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, giải quyết được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tổ chức 15 kỳ họp, các kỳ họp được tổ chức theo đúng các trình tự của luật định. Chất lượng các kỳ họpđược nâng lên, đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới của xã đạt được kết quả cao. Qua các kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành 68 nghị quyết; trong đó có 15 nghị quyết về công tác tổ chức nhân sự, 27 nghị quyết về công tác chỉ đạo, điều hành hàng năm của chính quyền địa phương, 26 Nghị quyết về chính sách phát triển kinh tế xã hội.

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân xã được duy trì tốt; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiến hành 6 cuộc giám sát. Công tác giám sát được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trong nhiệm kỳ, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã phối hợp tổ chức 60 cuộc tiếp xúc cử tri, với 423 lượt ý kiến cử tri tham gia. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời, tạo niềm tin cho nhân dân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đồng nhân dân xã cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những vẫn đề còn hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và đã kịp thời đưa ra những giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo .
Thanh Thảo – CC VHXH UBND xã Đông Ninh

Giải quyết TTHC