Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
119
Hôm qua:
194
Tuần này:
1030
Tháng này:
1030
Tất cả:
181183

Xã Đông Ninh tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 01/04/2019 10:12:05

Sau lễ ra quân, ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở dân cư cùng toàn thể các điều tra viên đã đến trực tiếp 7 hộ gia đình đại diện 7 thôn trên toàn xã tiến hành các bước thu thập thông tin về thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Vào lúc 7h30 ngày 1-4-2019, ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở dân cư xã Đông Ninh đã tiến hành tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với sự tham gia của hơn 40 đại biểu là các đồng chí cán bộ, công chức công tác tại UBND xã, các đồng chí bí thư, thôn trưởng, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức hội đặc thù, 6 điều tra viên, 7 hộ gia đình đại diện cho 7 thôn trong toàn xã.

Sau lễ ra quân, ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở dân cư cùng toàn thể các điều tra viên đã đến trực tiếp 7 hộ gia đình đại diện 7 thôn trên toàn xã tiến hành các bước thu thập thông tin về thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dânsố.
Được biết trước đó đài truyền thanh xã đã tăng cường nhiều thơì lượng phát sóng, công tác tuyên truyền về mục đích ý, nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để nhân dân hiểu. Từ đó giúp cho nhân dân sẵn sàng có những phối hợp trong thời gian 25 ngày để các điều tra viên hoàn thành các bước thực hiện thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019.

Thanh Thảo

Xã Đông Ninh tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng lúc: 01/04/2019 10:12:05 (GMT+7)

Sau lễ ra quân, ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở dân cư cùng toàn thể các điều tra viên đã đến trực tiếp 7 hộ gia đình đại diện 7 thôn trên toàn xã tiến hành các bước thu thập thông tin về thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Vào lúc 7h30 ngày 1-4-2019, ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở dân cư xã Đông Ninh đã tiến hành tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với sự tham gia của hơn 40 đại biểu là các đồng chí cán bộ, công chức công tác tại UBND xã, các đồng chí bí thư, thôn trưởng, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức hội đặc thù, 6 điều tra viên, 7 hộ gia đình đại diện cho 7 thôn trong toàn xã.

Sau lễ ra quân, ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở dân cư cùng toàn thể các điều tra viên đã đến trực tiếp 7 hộ gia đình đại diện 7 thôn trên toàn xã tiến hành các bước thu thập thông tin về thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dânsố.
Được biết trước đó đài truyền thanh xã đã tăng cường nhiều thơì lượng phát sóng, công tác tuyên truyền về mục đích ý, nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để nhân dân hiểu. Từ đó giúp cho nhân dân sẵn sàng có những phối hợp trong thời gian 25 ngày để các điều tra viên hoàn thành các bước thực hiện thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019.

Thanh Thảo