Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
179
Hôm qua:
239
Tuần này:
929
Tháng này:
3664
Tất cả:
345564

Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 và khai giảng trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Ninh năm học 2021 – 2022

Ngày 04/10/2021 15:33:48

UBND xã Đông Ninh đã tiến hành lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “chuyển đổi số và tạo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Co VID 19” và khai giảng năm học 2021 – 2022 trung tâm học tập cộng đồng xã

Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2021, UBND xã Đông Ninh đã tiến hành lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “chuyển đổi số và tạo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Co VID 19” và khai giảng năm học 2021 – 2022 trung tâm học tập cộng đồng xã. Về dự và chỉ đạo có các đồng chí thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng ủy; cán bộ, công chức UBND; trưởng phó các tổ chức đoàn thể; các đồng chí hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm y tế, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp; các đồng chí bí thư, trưởng thôn; chi hội trưởng hội phụ nữ 7 thôn trong toàn xã .

Năm học 2020- 2021, nhờ làm tốt công tác điều tra nhu cầu học tập thường xuyên của nhân dân trong xã, các tiểu ban của trung tâm học tập cộng đồng đã xây dựng các chuyên đề phù hợp với nhu cầu học tập của nhân dân. Do đó đã giúp nhân dân thường xuyên được tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; cập nhật các kiến thức về chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; có nhiều phương pháp để cải thiện và bảo vệ sức khỏe nhất là kiến thức giúp nhân dân phòng ngừa dịch bệnh Co Vid 19, nâng cao chất lượng cuộc sống ...

Nhờ làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật nên đã có nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, hàng năm mang lại lợi nhuận kinh tế hàng trăm triệu đồng, giải quyết tốt công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Cụ thể như các mô hình vườn hộ của gia đình ông Lê Sỹ Tư ở thôn Hòa Bình, gia đình ông Lê Văn Thanh thôn Trường Xuân, gia đình ông Lê Bá Ninh thôn Vạn Lộc; gia đình ông Nguyễn Văn Hợp, Phạm Ngọc Giới thôn Phù Bình… Năm học 2020 – 2021, Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Ninh được UBND huyện ghi nhận và xếp loại A, đứng tốp đầu trong toàn huyện. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được từ năm học trước, năm học 2021 – 2022, trung tâm học tập cộng đồng xã đã xây dựng 5 chuyên đề với các nội dung bài giảng phong phú.

Thanh Thảo – Công chức VHXH UBND xã Đông Ninh

Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 và khai giảng trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Ninh năm học 2021 – 2022

Đăng lúc: 04/10/2021 15:33:48 (GMT+7)

UBND xã Đông Ninh đã tiến hành lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “chuyển đổi số và tạo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Co VID 19” và khai giảng năm học 2021 – 2022 trung tâm học tập cộng đồng xã

Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2021, UBND xã Đông Ninh đã tiến hành lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “chuyển đổi số và tạo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Co VID 19” và khai giảng năm học 2021 – 2022 trung tâm học tập cộng đồng xã. Về dự và chỉ đạo có các đồng chí thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng ủy; cán bộ, công chức UBND; trưởng phó các tổ chức đoàn thể; các đồng chí hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm y tế, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp; các đồng chí bí thư, trưởng thôn; chi hội trưởng hội phụ nữ 7 thôn trong toàn xã .

Năm học 2020- 2021, nhờ làm tốt công tác điều tra nhu cầu học tập thường xuyên của nhân dân trong xã, các tiểu ban của trung tâm học tập cộng đồng đã xây dựng các chuyên đề phù hợp với nhu cầu học tập của nhân dân. Do đó đã giúp nhân dân thường xuyên được tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; cập nhật các kiến thức về chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; có nhiều phương pháp để cải thiện và bảo vệ sức khỏe nhất là kiến thức giúp nhân dân phòng ngừa dịch bệnh Co Vid 19, nâng cao chất lượng cuộc sống ...

Nhờ làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật nên đã có nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, hàng năm mang lại lợi nhuận kinh tế hàng trăm triệu đồng, giải quyết tốt công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Cụ thể như các mô hình vườn hộ của gia đình ông Lê Sỹ Tư ở thôn Hòa Bình, gia đình ông Lê Văn Thanh thôn Trường Xuân, gia đình ông Lê Bá Ninh thôn Vạn Lộc; gia đình ông Nguyễn Văn Hợp, Phạm Ngọc Giới thôn Phù Bình… Năm học 2020 – 2021, Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Ninh được UBND huyện ghi nhận và xếp loại A, đứng tốp đầu trong toàn huyện. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được từ năm học trước, năm học 2021 – 2022, trung tâm học tập cộng đồng xã đã xây dựng 5 chuyên đề với các nội dung bài giảng phong phú.

Thanh Thảo – Công chức VHXH UBND xã Đông Ninh

Giải quyết TTHC