Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
105
Hôm qua:
194
Tuần này:
1016
Tháng này:
1016
Tất cả:
181169

Xã Đông Ninh khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2018-2019

Ngày 02/10/2018 15:43:33

Phát huy phương châm “Cần gì học nấy” và hưởng ứng chủ đề tuần lễ học tập suốt đời : “ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao”, năm học 2018 - 2019 trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Ninh phấn đấu mở hơn 55 lớp học

Ngày 02/10/2018, Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Ninh đã long trọng tổ chức khai giảng năm học 2018- 2018 và phát động "Tuần lễ học tập suốt đời”. Về dự có các đồng chí đại diện hội khuyến học huyện Đông Sơn; thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng bộ, trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp xã; hiệu trưởng 3 nhà trường; trạm y tế; cán bộ, công chức UBND xã; chi hội trưởng, chi hội phó hội phụ nữ, hội nông dân là học viên của lớp học.

anh khai giang TTHTCD.JPG

Năm học 2017-2018, bám sát 5 nội dung hoạtđộng của TTHTCĐ theo các văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, và sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, TTHTCĐ xã Đông Ninh đã xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung học tập cụ thể, bám sát tình hình địa phương. Trong năm học, trung tâm đã mở 54 lớp bồi dưỡng kiến thức về thời sự,chính sách pháp luật, kiến thức khoa học kỹ thuật - công nghệ, hướng nghiệp dạy nghề, nâng cao kiến thức văn hóa, bảo vệ sức khỏe, VSMT, ATTP....thu hút trên 4.700 lượt học viên tham gia. Chất lượng các lớp học đạt hiệu quả cao, phần lớn học viên đã biết vận dụng những kiến thức được truyền đạt vào cuộc sống. Trung tâm học tập cộng đồng đã góp phần nâng cao dân trí, nâng cao kiến thức kỹ năng sống, kiến thức khoa học kỹ thuật cho học viên, từ đó đã có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương. Ngoài thực hiện tốt 5 nội dung hoạt động, trung tâm đã phối hợp với ban văn hoá, tư pháp, đài truyền thanh đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt.
Phát huy phương châm “Cần gì học nấy” và hưởng ứng chủ đề tuần lễ học tập suốt đời : “ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao”, năm học 2018 - 2019 trung tâm học tập cộng đồng xãĐông Ninh phấnđấu mởhơn 55 lớp học, trong đó có2/3 sốlớp chuyển giao kiến thức, chính sách pháp luật, khoa học kỹthuật; dạy nghề sốlớp còn lại kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thông tin thời sự, giáo dục truyền thống; Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa ra những chương trình bồi dưỡng phù hợp; Làm tốt công tác tuyên truyền, động viên học viên ra lớp; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập.

anh khai giang tthtcd 1.JPG

Ngay sau buổi lễ khai giảng kết thúc, 70 học viên tham dự lễ khai giảng đã được học chuyên đề đầu tiên của lớp học đầu tiên năm học 2018 – 2019 với nội dung “Sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đoc những thông tin hữu ích phục vụ đời sống”.

Thanh Thảo – Đài truyền thanh xã Đông Ninh


Xã Đông Ninh khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2018-2019

Đăng lúc: 02/10/2018 15:43:33 (GMT+7)

Phát huy phương châm “Cần gì học nấy” và hưởng ứng chủ đề tuần lễ học tập suốt đời : “ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao”, năm học 2018 - 2019 trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Ninh phấn đấu mở hơn 55 lớp học

Ngày 02/10/2018, Trung tâm học tập cộng đồng xã Đông Ninh đã long trọng tổ chức khai giảng năm học 2018- 2018 và phát động "Tuần lễ học tập suốt đời”. Về dự có các đồng chí đại diện hội khuyến học huyện Đông Sơn; thường vụ Đảng uỷ, BCH Đảng bộ, trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp xã; hiệu trưởng 3 nhà trường; trạm y tế; cán bộ, công chức UBND xã; chi hội trưởng, chi hội phó hội phụ nữ, hội nông dân là học viên của lớp học.

anh khai giang TTHTCD.JPG

Năm học 2017-2018, bám sát 5 nội dung hoạtđộng của TTHTCĐ theo các văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, và sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, TTHTCĐ xã Đông Ninh đã xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung học tập cụ thể, bám sát tình hình địa phương. Trong năm học, trung tâm đã mở 54 lớp bồi dưỡng kiến thức về thời sự,chính sách pháp luật, kiến thức khoa học kỹ thuật - công nghệ, hướng nghiệp dạy nghề, nâng cao kiến thức văn hóa, bảo vệ sức khỏe, VSMT, ATTP....thu hút trên 4.700 lượt học viên tham gia. Chất lượng các lớp học đạt hiệu quả cao, phần lớn học viên đã biết vận dụng những kiến thức được truyền đạt vào cuộc sống. Trung tâm học tập cộng đồng đã góp phần nâng cao dân trí, nâng cao kiến thức kỹ năng sống, kiến thức khoa học kỹ thuật cho học viên, từ đó đã có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương. Ngoài thực hiện tốt 5 nội dung hoạt động, trung tâm đã phối hợp với ban văn hoá, tư pháp, đài truyền thanh đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt.
Phát huy phương châm “Cần gì học nấy” và hưởng ứng chủ đề tuần lễ học tập suốt đời : “ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao”, năm học 2018 - 2019 trung tâm học tập cộng đồng xãĐông Ninh phấnđấu mởhơn 55 lớp học, trong đó có2/3 sốlớp chuyển giao kiến thức, chính sách pháp luật, khoa học kỹthuật; dạy nghề sốlớp còn lại kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thông tin thời sự, giáo dục truyền thống; Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa ra những chương trình bồi dưỡng phù hợp; Làm tốt công tác tuyên truyền, động viên học viên ra lớp; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập.

anh khai giang tthtcd 1.JPG

Ngay sau buổi lễ khai giảng kết thúc, 70 học viên tham dự lễ khai giảng đã được học chuyên đề đầu tiên của lớp học đầu tiên năm học 2018 – 2019 với nội dung “Sử dụng máy vi tính, điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đoc những thông tin hữu ích phục vụ đời sống”.

Thanh Thảo – Đài truyền thanh xã Đông Ninh