Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
7
Hôm qua:
93
Tuần này:
433
Tháng này:
3821
Tất cả:
208006

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh xã Đông Ninh 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 14/06/2018 14:43:50

6 tháng đầu năm 2018, tình hình thời tiết diễn biến rất thuận lợi cùng với sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, điều hành bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân đảm bảo,

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐÔNG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76 /BC-UBND Đông Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

––––––––––––––––––––––

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

6 tháng đầu năm 2018, tình hình thời tiết diễn biến rất thuận lợi cùng với sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, điều hành bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân đảm bảo, kết quả đạt được trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1. Về kinh tế:

1.1.Sản xuất nông nghiệp:

Tổng diện tích gieo cấy vụ chiêm xuân : 287 ha; năng suất lúa vụ chiêm xuân năm 2018 đạt 72,4 tạ/ha, tăng 1,9 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2017; sản lượng lúa đạt 2.077 tấn, tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt: 2.129,2 tấn, đạt 57,5 % so với kế hoạch cả năm (kế hoạch năm 3.700 tấn). Chỉ đạo xây dựng thành công cánh đồng mẫu lớn tại thôn Phù Chẩn (gieo cấy Bắc Thơm số 7) và thôn 5, thôn 6 (gieo cấy Lam Sơn 8) với tổng diện tích 73.4 ha, tăng 16% so với cùng kỳ. Vụ chiêm xuân đã thực hiện tốt mô hình mạ khay, cấy máy, với diện tích: 35ha ở 12 thôn trên địa bàn xã. Chỉ đạo chuyển đổi được 7,1 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá-lúa-lươn-chạch, trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao như mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ, bưởi diễn, cam sành, cây dược liệu, thức ăn chăn nuôi... , đạt 32% kế hoạch (KH 22ha), cho giá trị kinh tế tăng từ 20-25%, thu nhập gấp 3-5 lần so với trồng lúa truyền thống; Hướng dẫn hộ ông Lê Viết Dụng (thôn 6) hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng trang trại (diện tích 2,1ha).

UBND xã tổ chức đi thăm quan mô hình trồng nghệ, kết quả hộ ông Trường thôn 7, hộ ông Thuấn thôn 8 trồng được 01 ha.

Vụ đông 2017 - 2018, tổng diện tích gieo trồng: 45ha, bằng 55% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch, trong đó: Diện tích ngô: 12,8ha, bằng 42,6% so với cùng kỳ, năng suất 40 tạ/ha, sản lượng ngô: 51,2 tấn, khoai lang, ngô dầy 7,2 ha, DT rau màu các loại: 25ha.

Xã đã ban hành cơ chế hỗ trợ các thôn, hộ gia đình chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao trên địa bàn xã (giai đoạn 2017-2020), sản xuất tập trung từ 2 ha trở lên, hỗ trợ 3 triệu đồng/ha.

HTX DV NN điều dẫn nước cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt; Duy trì tốt công tác thông tin tuyên tuyền lịch thời vụ, gieo cấy, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi, cụ thể cán bộ khuyến nông viết được 24 tin bài tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ và thực hiện về diễn biến và cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa; đảm bảo dịch vụ thủy nông, cung ứng các loại giống lúa chất lượng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất, cụ thể đã cung ứng 3.226kg giống lúa các loại, 23 tấn phân NPK, kali con Rồng Đỏ.

Triển khai phương án phòng chống lụt bão-TKCN năm 2018. Tổ chức ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão, kết quả: khối lượng kênh liên xã đạt: 340m3, đạt 100% kế hoạch; khối lượng kênh nội đồng đạt: 930m3, đạt 100% kế hoạch, phát quang hành lang đê sông Hoàng với chiều dài 600m, 120 công.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại chợ, bải rác và cấp phát thuốc cho các hộ chăn nuôi tự phun; tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho đàn trâu bò đạt 100% (tiêm 219/219 con), đàn lợn đạt 100% (tiêm 118/118 con), đàn chó nuôi đạt 100% (tiêm 758/758 con), đàn gia cầm đạt 63,7% (tiêm 2.000/3.138 con).

1.2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ:

Các loại hình dịch vụ như: xay xát, cơ khí, nề, mộc, sản xuất đá mỹ nghệ, cung ứng vật tư nông nghiệp… được mở rộng quy mô đầu tư đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong và ngoài xã. Đặc biệt, các hộ tiếp tục mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất chân hương và sản xuất hương xuất khẩu thu hút từ 45-50 lao động có việc làm thường xuyên, cho thu nhập từ 3,5-3,7 triệu đồng/người/tháng, đặc biệt là cơ sở sản xuất tóc giả hộ anh Hùng Xoan thôn 01 thu hút gần 100 lao động có việc làm ổn định, cho thu nhập khá. 6 tháng đầu năm xã đã thành lập mới được 02 doanh nghiệp đạt 33.3% so với kế hoạch năm; nâng tổng số doanh nghiệp toàn xã lên 9 doanh nghiệp.

Thi công hoàn chỉnh kênh B10 đi cầu Đá thôn Phù Chẩn; di chuyển đường điện về phía sau trường học. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn chỉnh công trình: xây dựng đương trục chính từ chợ Đồng Chãi đến trước cổng công sở UBND xã; khu vực tập kết rác thải và đường vào bãi tập kết rác thải khu Đồng Bái.

1.3. Tài chính ngân sách và vận động các loại quỹ

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt: 2.683.929.039 đồng = 15.6 % kế hoạch; chi ngân sách đạt: 2.201.334.999 đồng = 12.8 %. Thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 với các đơn vị dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; Thu, chi ngân sách đảm bảo dân chủ, công khai theo Luật định, đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoạt động của bộ máy.

Các tổ chức chính trị xã hội thông qua ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phát động, vận động các loại quỹ, kết quả hội khuyến học xã đã vận động được 20 triệu đồng quỹ khuyến học; hội chữ thập đỏ vận động được 5,1 triệu đồng.

1.4. Về quản lý Tài nguyên - môi trường:

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường, trong 6 tháng đã cấp được 47 giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá và 42 hộ cho tặng, chuyển nhượng, thừa kế, cấp đổi QSD đất; tổ chức lập hồ sơ và cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp cho 1.653/1664 hộ đạt 99,3%; đã thực hiện quy hoạch đất trang trại tổng hợp 02 ha tại thôn 06.

Công tác GPMB được tập trung chỉ đạo quyết liệt như: GPMB quy hoạch đất ở năm 2018 là 0,9ha khu vực Đồng Đạch thôn 4; UBND huyện phối hợp với UBND xã GPMB thực hiện công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Đông Khê-Đông Ninh-Đông Hòa, huyện Đông Sơn (đoạn qua xã Đông Ninh) để GPMB đoạn từ QL47 đến chợ Đồng Trãi. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức đấu giá 33 lô đất ở đợt I tại khu Đồng Đạch MB 773 thôn 4 và 7 lô đất khu Mã Phủ MB 398 thôn 4.

Duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 45%; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất, kết quả trồng được 70 cây sao đen tại sân vận động và 700 cây keo ở 12 thôn và trạm y tế, phát động hưởng ứng ra quân ngày môi trường thế giới 05/6 tại địa phương. Phát động các thôn tiếp tục xây dựng bể chứa bao bì thuốc trừ sâu trên 12 thôn ở các cánh đồng để đảm bảo vệ sinh môi trường đồng ruộng. Triển khai đồng bộ kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn xã; Họp Ban chỉ đạo ATTP về đánh giá các tiêu chí, tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm. Tập huấn cho các hộ sản xuất kinh doanh hàng thực phẩm nhất là thực phẩm tươi sống về công tác đảm bảo ATTP; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn xã, các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản, các cửa hàng bán tạp hóa… tuân thủ các quy định về ATTP.

1.5. Về xây dựng NTM và các danh hiệu kiểu mẫu:

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và sâu rộng các giải pháp nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương, Tham mưu cho Đảng ủy xã tổ chức hội nghị đánh giá và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM năm 2018 và các năm tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thực hiện đạt các tiêu chí kiểu mẫu trên địa bàn xã như chỉ đạo các thôn xây dựng nắp đậy rãnh thoát nước đảm bảo VSMT, cụ thể thôn 3 làm được 590 m, thôn 4: 560 m; UBND xã phối hợp với Hội Nông dân, Hội CCB thực hiện Quy chế phối hợp xây dựng tường rào xanh trên địa bàn xã, xây dựng mới các công trình hợp vệ sinh, tập trung tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; Thôn 5 tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà ở, quán, tường rào, hiến đất mở rộng đường trục chính thôn; Nhân dân thôn 11 đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động và kinh phí xây dựng đường giao thông nội đồng với chiều dài 400m, tổng kinh phí đầu tư 130 triệu đổng.

Tổ chức hội nghị triển khai và phát động sâu rộng phong trào thi đua xây dựng “Con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” trên địa bàn xã năm 2018. UBND xã đã đăng ký xây dựng 9 thôn kiểu mẫu gồm: thôn 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Phù Chẩn đạt thôn kiểu mẫu năm 2018.

2. Về văn hoá - xã hội:

2.1. Văn hoá thông tin - thể dục thể thao:

Hoạt động văn hóa, thông tin được đẩy mạnh, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương như xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, 71 năm ngày lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa 20/2, đã tuyên truyền 171 tin bài trên hệ thống đài truyền thanh xã, 23 khẩu hiệu tường, treo 51 băng zôn… Phong trào xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thôn-làng văn hóa, cơ quan trường học có đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa luôn được duy trì thường xuyên; các hủ tục lạc hậu, lãng phí trong việc cưới, việc tang dần được đổi mới, nhân dân địa phương chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, quy ước của thôn, làng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tham gia giao lưu VHVN, TDTT do huyện tổ chức như giao lưu văn nghệ cụm I mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 tại xã Đông Minh, tham gia chạy việt dã, hội thao cán bộ công nhân viên chức, thi đấu 3 môn bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông; xã tổ chức thành công giải bóng chuyền nam dịp đầu Xuân với 12/12 thôn tham gia giải đấu. Tổ chức khai mạc hoạt động he năm 2018. Các thôn, làng đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ-thể dục, thể thao dịp xuân Mậu Tuất.

Tổ chức kiện toàn Ban Quản lý di tích và tiếp tục duy trì tốt hoạt động quản lý di tích, cụ thể hoàn thiện 03 hồ sơ quản lý di tích: Lê Giám, Lê Ngọc và Nguyễn Chích; thường xuyên đấu mối với Ban vận động xây dựng làng Trường Xuân, ban khánh tiết dòng họ Nguyễn Chích, dòng họ Lê Đình làm tốt công tác quản lý di tích;

2.2. Giáo dục - đào tạo:

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng “Cộng đồng học tập” trên địa bàn xã. Chất lượng dạy và học tại các nhà trường có sự chuyển biến rõ nét, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, tỷ lệ huy động các cháu mẫu giáo đến trường đạt 93,4%, có 115 cháu đủ điều kiện lên lớp 1; tỷ lệ học sinh hoàn hành chương trình Tiểu Học đạt 100%, số học sinh đạt loại khá, giỏi là 212/405 học sinh đạt 52%; tốt nghiệp THCS đạt 100%, số học sinh khá, giỏi 149/296 học sinh đạt 50%. Trong năm học vừa qua chất lượng dậy và học của 3 trường được đi vào chiều sâu. Trung tâm học tập cộng đồng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở 04 lớp học triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, truyền thông về KHCN, với 766 lượt người tham gia.

2.3. Y tế - Dân số - Chăm sóc sức khoẻ:

Duy trì tốt hoạt động của Trạm y tế xã, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm; 6 tháng đầu năm, số bệnh nhân đến khám bệnh tại Trạm là: 1.360 lượt người, đạt 45% so với kế hoạch năm; thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, bảo đảm VSMT, an toàn thực phẩm; công tác phòng chống dịch được tăng cường, không để dịch bệnh xảy ra. Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02. Thực hiện có hiệu quả các chương trình truyền thông Dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao giảm còn 10,5%, suy dinh dưỡng cân nặng giảm còn 9,3%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,45%. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng mới 3 công trình vệ sinh, kết quả: 1252/1.414, đạt 88,5%.

2.4. Xoá đói giảm nghèo, việc thực hiện các vấn đề xã hội:

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chúc tết các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội dịp tết Nguyên Đán, với 152 xuất quà, trị giá 53.800.000 đồng của trung ương, của tỉnh, của huyện; 46 xuất quà của xã, trị giá 9.900.000 đồng.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm và tập trung chỉ đạo, 6 tháng đã giải quyết việc làm cho 72 lao động, đạt 49 % kế hoạch (KH 147 người), trong đó xuất khẩu lao động 32 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 42,6% kế hoạch (KH 75 người); mở 04 lớp học nghề chăn nuôi, may công nghiệp, dịch vụ chăm sóc gia đình với 122 người tham gia. Huyện phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 thụ hưởng năm 2018, kết quả hộ nghèo giảm còn 56 hộ, tỷ lệ 3,24%, giảm 2,58% so với cùng kỳ; hộ cận nghèo giảm còn 84 hộ, tỷ lệ 4,86%, giảm 0,39% so với cùng kỳ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt kết quả tích cực, toàn xã có 4963/5938 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 83,6% bằng 88,9% kế hoạch (KH 94%). Tính đến nay tòan xã có 1.895/2696 lao động qua đào tạo, chiếm tỷ lệ 70,3%, đạt 108% so với kế hoạch (KH 65%).

3. Quốc phòng - an ninh và công tác nội chính:

- Duy trì tốt lịch trực chỉ huy, trực SSCĐ; xây dựng và quản lý chặt chẽ lực lượng DQTV-DBĐV theo quy định. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân và tham gia hội thao bắn đạn thật. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2018, với 8 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2018; được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2018; Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo Quyết định số 62/TTg và Quyết định số 49/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với DCHT tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh BVTQ và làm nhiệm vụ quốc tế với hơn 700 hồ sơ đã nộp về BCH Quân sự huyện trong đó đã giải quyết được 243 đối tượng hưởng trợ cấp một lần.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ATGT được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT và ATGT trước, trong và sau tết Mậu Tuất. Bảo vệ an toàn TD-TT đầu Xuân năm 2018. Công an xã đã tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đã phát hiện, điều tra 04 vụ mất ANTT (giảm 2 vụ so với cùng kỳ), trong đó 01 vụ gây hủy hoại tài sản của công dân tại thôn 4, đã được công an xã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý, 03 vụ mâu thuẫn nội bộ gia đình, công an xã hướng dẫn cho cơ sở tự giải quyết; tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ, làm 03 người bị thương, chuyển công an huyện giải quyết 01 vụ, 01 vụ hai bên tự thỏa thuận, giải quyết; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự được đẩy mạnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án 1212 của UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích, đề án giao thông giai đoạn 2017-2020 của UBND tỉnh; Tham mưu cho ban chỉ đạo ANTT xã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm can dự tới máy gặt lúa năm 2018.

- Nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật được quan tâm thường xuyên, đã công khai kịp thời những văn bản Luật, Nghị định, Quyết định mới có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, công dân. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, chứng nhận, hoạt động tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Hoạt động hoà giải ở các khu dân cư tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được phân loại, xử lý đúng thẩm quyền. Trong 6 tháng đã tiếp nhận được 06 đơn thư khiếu nại, tố cáo, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, Đã tiến hành hòa giải thành công 03 vụ đất đai và 03 vụ đơn thư thông thường;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND xã khóa XIX. Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Tổ chức hội nghị xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức năm 2017 và nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức đợt 1/2018. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua và tổ chức cho cán bộ, công chức đăng ký thi đua với huyện năm 2018. Đội ngũ cán bộ, công chức luôn tích cực, chủ động nêu cao vai trò, trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết được 1.828 thủ tục hành chính, trong đó hộ tich 286, chứng thực 1452, TN&MT 39, BTXH 20, người có công 3, chăm sóc trẻ em 28, đảm bảo đúng hẹn 100%; đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, thực hiện việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đảm bảo công khai, khách quan. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm 2018, tuy gặp một số khó khăn do yếu tố chủ quan và khách quan, UBND xã đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và kế hoạch chỉ tiêu huyện giao, chỉ đạo các ban, ngành tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các nhóm giải pháp nên tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của xã được giữ vững và có bước phát triển khá.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm còn những tồn tại, hạn chế, đó là:

- Kết quả chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao hơn còn chậm so với kế hoạch đề ra (chuyển đổi được 7,1/22 ha, đạt 32% kế hoạch). Công tác phát triển đàn gia súc, gia cầm ở địa phương đạt thấp so với kế hoạch.

- Kế hoạch ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão chưa đồng bộ và quyết liệt, kết quả có một số thôn thực hiện chậm so với thời gian quy định như thôn 2, 4, 6, 9.

- Tiến độ xây dựng các công trình chậm so với kế hoạch.

- 6 tháng đầu thành lập mới doanh nghiệp chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

- Tiến độ nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đạt các danh hiệu kiểu mẫu ở các thôn còn chậm, tỷ lệ đạt chưa cao, như thôn 2, 5, 6, 9, 11, Phù Chẩn

- Thống kê số công dân địa phương tham gia BHYT ngoài địa bàn xã ở một số thôn chưa nộp như thôn 1, 5, 9, 11, Phù Chẩn; một số thôn nộp chậm và chưa đạt chất lượng như thôn 3, 4, 6, 7, 8.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,

QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Về kinh tế:

- Tập trung chỉ đạo đồng bộ các biện pháp sản xuất nông nghiệp, phấn đấu năng suất lúa vụ mùa đạt: từ 56-58 tạ/ha, sản lượng đạt: 1.600 tấn trở lên; tiếp tục chỉ đạo xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại thôn Phù Chẩn và thôn 5, thôn 6, với diện tích 73,4 ha cơ cấu giống lúa T10, BT số 7; tăng cường kiểm tra làm tốt công tác dự tính, dự báo và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho cây trồng; chủ động phương án phòng, chống thiên tai-TKCN sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi diện tích 14,9 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá-lúa, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như thanh long ruột đỏ, bưởi diễn, cam sành… ở các thôn trên địa bàn xã. Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2018-2019 để đạt diện tích từ 35 - 40ha ha, trong đó: diện tích ngô: từ 7 - 10 ha; diện tích khoai tây, khoai lang, rau màu, mía: 28 ha trở lên; đầu tư tu bổ, cải tạo và xây dựng mới từng bước hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi đảm bảo tưới, tiêu chủ động. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ và các điều kiện phục vụ phòng chống lụt bão, giảm thiểu thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nhất là chức năng sản xuất kinh doanh, làm tốt các khâu dịch vụ như thủy lợi nội đồng, cung ứng các giống lúa có năng suất, chất lượng, thuốc bảo vệ thực vật... phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Tập trung chỉ đạo khôi phục và phát triển chăn nuôi trở lại để tăng tổng đàn; quan tâm phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tại địa phương; tổ chức tiêm phòng đợt 2/2018 cho đàn gia súc, gia cầm và chó nuôi.

- Tiếp tục tuyên truyền khuyến khích các tiểu thương trong và ngoài xã đầu tư mở rộng các mặt hàng kinh doanh buôn bán tại chợ xã. Quan tâm khuyến khích phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

- Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn chỉnh công trình đường trục chính xã, đoạn từ từ chợ Đồng Trãi đi trước cổng công sở xã; khu vực tập kết rác thải và đường vào bãi tập kết rác thác khu Đồng Bái; khởi công công trình sân khấu, khán đài, nhà kho, khu vệ sinh sân vận động.

- Hoàn chỉnh hồ sơ dự toán nâng cấp, cải tạo các hạng mục tại khu công sở trình HĐND xã.

- Phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng hoàn chỉnh việc sắp xếp quy hoạch lại chợ đảm bảo ATTP.

- Nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách, khai thác tốt nguồn thu mới. Tăng cường công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước, đảm bảo theo đúng dự toán, đúng chế độ và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên - môi trường, xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các vụ vi phạm Luật đất đai; làm việc với các hộ dân thống nhất phương án đền bù GPMB diện tích đất bị thu hồi để xây dựng công trình: Mở rộng mặt nền, mặt đường giao thông Đông Khê-Đông Ninh-Đông Hòa, huyện Đông Sơn (đoạn qua xã Đông Ninh) đoạn từ QL47 đến chợ Đồng Trãi và tổ chức đấu giá 33 lô đất ở tại MBQH số 773 và 7 lô tại MBQH số 398 thôn 4; cấp giấy CNQSD đất cho các hộ trúng đấu giá đất đợt I/2018; Tập trung chỉ đạo quyết liệt 10 thôn còn lại (thôn 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Phù Chẩn) xây dựng nắp đậy rãnh thoát nước; UBND xã phối hợp với Hội nông dân, Hội CCB xây dựng bức tường xanh. Hoàn thiện hồ sơ ATTP năm 2018, thường xuyên kiểm tra các cơ sở chế biến, SXKD, hộ chăn nuôi trong việc chấp hành bảo đảm VSMT, VSATTP.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và phấn đấu xây dựng cơ quan UBND xã đạt kiểu mẫu và 9 thôn: thôn 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Phù Chẩn đạt thôn kiểu mẫu năm 2018.

2. Về văn hoá - xã hội:

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, nhiệm vụ chính trị ở địa phương như tuyên truyền nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu, 71 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2018), 71 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Đông Ninh (06/9/1947-06/9/2018).

- Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thôn, các làng văn hóa; rà soát bổ sung quy ước phù hợp với điều kiện thực tế của thôn, làng; đẩy mạnh phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở các địa bàn dân cư; tăng cường công tác quản lý các di tích lịch sử ở địa phương; bình xét gia đình văn hóa năm 2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường; phối hợp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại 3 nhà trường.

- Tổng kết công tác hoạt động hè; Tổ chức thành công giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng huyện Đông Sơn năm 2018.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng mới 3 công trình hợp vệ sinh; tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; tăng cường công tác truyền thông Dân số - KHHGĐ.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách; tiếp tục quan tâm chính sách an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và kỷ niệm 71 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2018); Tập trung mọi nguồn lực cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,33%. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội.

3. Về quốc phòng - an ninh và công tác nội chính:

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng kế hoạch tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4. Tổ chức chọn nguồn, quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi, chuẩn bị cho công tác tuyển quân đợt 1 năm 2019. Bổ sung, kiện toàn Ban CHQS, chỉ huy DQ theo kế hoạch. Tiếp tục đấu mối cấp trên chi trả chế độ cho đối tượng theo Quyết định 62/TTg và quyết định 49/2015 QĐ/TTg.

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc diễn tập khu vực phòng thủ.

- Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải

quyết tốt tình hình an ninh từ các thôn, các cụm dân cư. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm xoá bỏ các tụ điểm đánh bài ăn tiền, chơi số đề; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, tiếp tục chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến đường liên xã, liên thôn, giải tỏa dứt điểm việc bán hàng ở khu vực ngã Tư Hữu Bộc; xử lý các đối tượng dùng kích điện hủy hoại môi trường; thường xuyên kiểm tra đảm bảo công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

- Thực hiện tốt chế độ tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân địa phương; củng cố và phát huy vai trò của các tổ hoà giải ở khu dân cư; duy trì tốt công tác kiểm tra, đôn đốc hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực, chứng nhận.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho tiếp xúc cử tri và tổ chức kỳ họp thứ 7-HĐND xã khóa XIX. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- TT HĐND, UBND huyện (để b/c); CHỦ TỊCH

- TT Đảng uỷ, HĐND xã (để b/c);

- Chủ tịch, P.Chủ tịch UBND xã;

- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã;

- Đại biểu HĐND xã;

- Trưởng thôn;

- Lưu: VT, VP.

Hà Xuân Chung

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh xã Đông Ninh 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đăng lúc: 14/06/2018 14:43:50 (GMT+7)

6 tháng đầu năm 2018, tình hình thời tiết diễn biến rất thuận lợi cùng với sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, điều hành bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân đảm bảo,

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐÔNG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76 /BC-UBND Đông Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

––––––––––––––––––––––

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

6 tháng đầu năm 2018, tình hình thời tiết diễn biến rất thuận lợi cùng với sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, điều hành bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân đảm bảo, kết quả đạt được trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1. Về kinh tế:

1.1.Sản xuất nông nghiệp:

Tổng diện tích gieo cấy vụ chiêm xuân : 287 ha; năng suất lúa vụ chiêm xuân năm 2018 đạt 72,4 tạ/ha, tăng 1,9 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2017; sản lượng lúa đạt 2.077 tấn, tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt: 2.129,2 tấn, đạt 57,5 % so với kế hoạch cả năm (kế hoạch năm 3.700 tấn). Chỉ đạo xây dựng thành công cánh đồng mẫu lớn tại thôn Phù Chẩn (gieo cấy Bắc Thơm số 7) và thôn 5, thôn 6 (gieo cấy Lam Sơn 8) với tổng diện tích 73.4 ha, tăng 16% so với cùng kỳ. Vụ chiêm xuân đã thực hiện tốt mô hình mạ khay, cấy máy, với diện tích: 35ha ở 12 thôn trên địa bàn xã. Chỉ đạo chuyển đổi được 7,1 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá-lúa-lươn-chạch, trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao như mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ, bưởi diễn, cam sành, cây dược liệu, thức ăn chăn nuôi... , đạt 32% kế hoạch (KH 22ha), cho giá trị kinh tế tăng từ 20-25%, thu nhập gấp 3-5 lần so với trồng lúa truyền thống; Hướng dẫn hộ ông Lê Viết Dụng (thôn 6) hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng trang trại (diện tích 2,1ha).

UBND xã tổ chức đi thăm quan mô hình trồng nghệ, kết quả hộ ông Trường thôn 7, hộ ông Thuấn thôn 8 trồng được 01 ha.

Vụ đông 2017 - 2018, tổng diện tích gieo trồng: 45ha, bằng 55% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch, trong đó: Diện tích ngô: 12,8ha, bằng 42,6% so với cùng kỳ, năng suất 40 tạ/ha, sản lượng ngô: 51,2 tấn, khoai lang, ngô dầy 7,2 ha, DT rau màu các loại: 25ha.

Xã đã ban hành cơ chế hỗ trợ các thôn, hộ gia đình chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao trên địa bàn xã (giai đoạn 2017-2020), sản xuất tập trung từ 2 ha trở lên, hỗ trợ 3 triệu đồng/ha.

HTX DV NN điều dẫn nước cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt; Duy trì tốt công tác thông tin tuyên tuyền lịch thời vụ, gieo cấy, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi, cụ thể cán bộ khuyến nông viết được 24 tin bài tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ và thực hiện về diễn biến và cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa; đảm bảo dịch vụ thủy nông, cung ứng các loại giống lúa chất lượng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất, cụ thể đã cung ứng 3.226kg giống lúa các loại, 23 tấn phân NPK, kali con Rồng Đỏ.

Triển khai phương án phòng chống lụt bão-TKCN năm 2018. Tổ chức ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão, kết quả: khối lượng kênh liên xã đạt: 340m3, đạt 100% kế hoạch; khối lượng kênh nội đồng đạt: 930m3, đạt 100% kế hoạch, phát quang hành lang đê sông Hoàng với chiều dài 600m, 120 công.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại chợ, bải rác và cấp phát thuốc cho các hộ chăn nuôi tự phun; tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho đàn trâu bò đạt 100% (tiêm 219/219 con), đàn lợn đạt 100% (tiêm 118/118 con), đàn chó nuôi đạt 100% (tiêm 758/758 con), đàn gia cầm đạt 63,7% (tiêm 2.000/3.138 con).

1.2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ:

Các loại hình dịch vụ như: xay xát, cơ khí, nề, mộc, sản xuất đá mỹ nghệ, cung ứng vật tư nông nghiệp… được mở rộng quy mô đầu tư đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong và ngoài xã. Đặc biệt, các hộ tiếp tục mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất chân hương và sản xuất hương xuất khẩu thu hút từ 45-50 lao động có việc làm thường xuyên, cho thu nhập từ 3,5-3,7 triệu đồng/người/tháng, đặc biệt là cơ sở sản xuất tóc giả hộ anh Hùng Xoan thôn 01 thu hút gần 100 lao động có việc làm ổn định, cho thu nhập khá. 6 tháng đầu năm xã đã thành lập mới được 02 doanh nghiệp đạt 33.3% so với kế hoạch năm; nâng tổng số doanh nghiệp toàn xã lên 9 doanh nghiệp.

Thi công hoàn chỉnh kênh B10 đi cầu Đá thôn Phù Chẩn; di chuyển đường điện về phía sau trường học. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn chỉnh công trình: xây dựng đương trục chính từ chợ Đồng Chãi đến trước cổng công sở UBND xã; khu vực tập kết rác thải và đường vào bãi tập kết rác thải khu Đồng Bái.

1.3. Tài chính ngân sách và vận động các loại quỹ

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt: 2.683.929.039 đồng = 15.6 % kế hoạch; chi ngân sách đạt: 2.201.334.999 đồng = 12.8 %. Thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 với các đơn vị dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; Thu, chi ngân sách đảm bảo dân chủ, công khai theo Luật định, đáp ứng yêu cầu cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoạt động của bộ máy.

Các tổ chức chính trị xã hội thông qua ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể phát động, vận động các loại quỹ, kết quả hội khuyến học xã đã vận động được 20 triệu đồng quỹ khuyến học; hội chữ thập đỏ vận động được 5,1 triệu đồng.

1.4. Về quản lý Tài nguyên - môi trường:

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường, trong 6 tháng đã cấp được 47 giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá và 42 hộ cho tặng, chuyển nhượng, thừa kế, cấp đổi QSD đất; tổ chức lập hồ sơ và cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp cho 1.653/1664 hộ đạt 99,3%; đã thực hiện quy hoạch đất trang trại tổng hợp 02 ha tại thôn 06.

Công tác GPMB được tập trung chỉ đạo quyết liệt như: GPMB quy hoạch đất ở năm 2018 là 0,9ha khu vực Đồng Đạch thôn 4; UBND huyện phối hợp với UBND xã GPMB thực hiện công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Đông Khê-Đông Ninh-Đông Hòa, huyện Đông Sơn (đoạn qua xã Đông Ninh) để GPMB đoạn từ QL47 đến chợ Đồng Trãi. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức đấu giá 33 lô đất ở đợt I tại khu Đồng Đạch MB 773 thôn 4 và 7 lô đất khu Mã Phủ MB 398 thôn 4.

Duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 45%; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất, kết quả trồng được 70 cây sao đen tại sân vận động và 700 cây keo ở 12 thôn và trạm y tế, phát động hưởng ứng ra quân ngày môi trường thế giới 05/6 tại địa phương. Phát động các thôn tiếp tục xây dựng bể chứa bao bì thuốc trừ sâu trên 12 thôn ở các cánh đồng để đảm bảo vệ sinh môi trường đồng ruộng. Triển khai đồng bộ kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn xã; Họp Ban chỉ đạo ATTP về đánh giá các tiêu chí, tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm. Tập huấn cho các hộ sản xuất kinh doanh hàng thực phẩm nhất là thực phẩm tươi sống về công tác đảm bảo ATTP; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn xã, các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản, các cửa hàng bán tạp hóa… tuân thủ các quy định về ATTP.

1.5. Về xây dựng NTM và các danh hiệu kiểu mẫu:

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và sâu rộng các giải pháp nhằm duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương, Tham mưu cho Đảng ủy xã tổ chức hội nghị đánh giá và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM năm 2018 và các năm tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thực hiện đạt các tiêu chí kiểu mẫu trên địa bàn xã như chỉ đạo các thôn xây dựng nắp đậy rãnh thoát nước đảm bảo VSMT, cụ thể thôn 3 làm được 590 m, thôn 4: 560 m; UBND xã phối hợp với Hội Nông dân, Hội CCB thực hiện Quy chế phối hợp xây dựng tường rào xanh trên địa bàn xã, xây dựng mới các công trình hợp vệ sinh, tập trung tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; Thôn 5 tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà ở, quán, tường rào, hiến đất mở rộng đường trục chính thôn; Nhân dân thôn 11 đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động và kinh phí xây dựng đường giao thông nội đồng với chiều dài 400m, tổng kinh phí đầu tư 130 triệu đổng.

Tổ chức hội nghị triển khai và phát động sâu rộng phong trào thi đua xây dựng “Con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” trên địa bàn xã năm 2018. UBND xã đã đăng ký xây dựng 9 thôn kiểu mẫu gồm: thôn 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Phù Chẩn đạt thôn kiểu mẫu năm 2018.

2. Về văn hoá - xã hội:

2.1. Văn hoá thông tin - thể dục thể thao:

Hoạt động văn hóa, thông tin được đẩy mạnh, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương như xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, 71 năm ngày lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa 20/2, đã tuyên truyền 171 tin bài trên hệ thống đài truyền thanh xã, 23 khẩu hiệu tường, treo 51 băng zôn… Phong trào xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thôn-làng văn hóa, cơ quan trường học có đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa luôn được duy trì thường xuyên; các hủ tục lạc hậu, lãng phí trong việc cưới, việc tang dần được đổi mới, nhân dân địa phương chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, quy ước của thôn, làng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tham gia giao lưu VHVN, TDTT do huyện tổ chức như giao lưu văn nghệ cụm I mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 tại xã Đông Minh, tham gia chạy việt dã, hội thao cán bộ công nhân viên chức, thi đấu 3 môn bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông; xã tổ chức thành công giải bóng chuyền nam dịp đầu Xuân với 12/12 thôn tham gia giải đấu. Tổ chức khai mạc hoạt động he năm 2018. Các thôn, làng đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ-thể dục, thể thao dịp xuân Mậu Tuất.

Tổ chức kiện toàn Ban Quản lý di tích và tiếp tục duy trì tốt hoạt động quản lý di tích, cụ thể hoàn thiện 03 hồ sơ quản lý di tích: Lê Giám, Lê Ngọc và Nguyễn Chích; thường xuyên đấu mối với Ban vận động xây dựng làng Trường Xuân, ban khánh tiết dòng họ Nguyễn Chích, dòng họ Lê Đình làm tốt công tác quản lý di tích;

2.2. Giáo dục - đào tạo:

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng “Cộng đồng học tập” trên địa bàn xã. Chất lượng dạy và học tại các nhà trường có sự chuyển biến rõ nét, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, tỷ lệ huy động các cháu mẫu giáo đến trường đạt 93,4%, có 115 cháu đủ điều kiện lên lớp 1; tỷ lệ học sinh hoàn hành chương trình Tiểu Học đạt 100%, số học sinh đạt loại khá, giỏi là 212/405 học sinh đạt 52%; tốt nghiệp THCS đạt 100%, số học sinh khá, giỏi 149/296 học sinh đạt 50%. Trong năm học vừa qua chất lượng dậy và học của 3 trường được đi vào chiều sâu. Trung tâm học tập cộng đồng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở 04 lớp học triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, truyền thông về KHCN, với 766 lượt người tham gia.

2.3. Y tế - Dân số - Chăm sóc sức khoẻ:

Duy trì tốt hoạt động của Trạm y tế xã, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm; 6 tháng đầu năm, số bệnh nhân đến khám bệnh tại Trạm là: 1.360 lượt người, đạt 45% so với kế hoạch năm; thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia, bảo đảm VSMT, an toàn thực phẩm; công tác phòng chống dịch được tăng cường, không để dịch bệnh xảy ra. Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02. Thực hiện có hiệu quả các chương trình truyền thông Dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao giảm còn 10,5%, suy dinh dưỡng cân nặng giảm còn 9,3%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,45%. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng mới 3 công trình vệ sinh, kết quả: 1252/1.414, đạt 88,5%.

2.4. Xoá đói giảm nghèo, việc thực hiện các vấn đề xã hội:

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chúc tết các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội dịp tết Nguyên Đán, với 152 xuất quà, trị giá 53.800.000 đồng của trung ương, của tỉnh, của huyện; 46 xuất quà của xã, trị giá 9.900.000 đồng.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm và tập trung chỉ đạo, 6 tháng đã giải quyết việc làm cho 72 lao động, đạt 49 % kế hoạch (KH 147 người), trong đó xuất khẩu lao động 32 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 42,6% kế hoạch (KH 75 người); mở 04 lớp học nghề chăn nuôi, may công nghiệp, dịch vụ chăm sóc gia đình với 122 người tham gia. Huyện phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 thụ hưởng năm 2018, kết quả hộ nghèo giảm còn 56 hộ, tỷ lệ 3,24%, giảm 2,58% so với cùng kỳ; hộ cận nghèo giảm còn 84 hộ, tỷ lệ 4,86%, giảm 0,39% so với cùng kỳ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt kết quả tích cực, toàn xã có 4963/5938 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 83,6% bằng 88,9% kế hoạch (KH 94%). Tính đến nay tòan xã có 1.895/2696 lao động qua đào tạo, chiếm tỷ lệ 70,3%, đạt 108% so với kế hoạch (KH 65%).

3. Quốc phòng - an ninh và công tác nội chính:

- Duy trì tốt lịch trực chỉ huy, trực SSCĐ; xây dựng và quản lý chặt chẽ lực lượng DQTV-DBĐV theo quy định. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân và tham gia hội thao bắn đạn thật. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2018, với 8 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2018; được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2018; Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội theo Quyết định số 62/TTg và Quyết định số 49/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với DCHT tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh BVTQ và làm nhiệm vụ quốc tế với hơn 700 hồ sơ đã nộp về BCH Quân sự huyện trong đó đã giải quyết được 243 đối tượng hưởng trợ cấp một lần.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ATGT được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT và ATGT trước, trong và sau tết Mậu Tuất. Bảo vệ an toàn TD-TT đầu Xuân năm 2018. Công an xã đã tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đã phát hiện, điều tra 04 vụ mất ANTT (giảm 2 vụ so với cùng kỳ), trong đó 01 vụ gây hủy hoại tài sản của công dân tại thôn 4, đã được công an xã hoàn chỉnh hồ sơ xử lý, 03 vụ mâu thuẫn nội bộ gia đình, công an xã hướng dẫn cho cơ sở tự giải quyết; tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ, làm 03 người bị thương, chuyển công an huyện giải quyết 01 vụ, 01 vụ hai bên tự thỏa thuận, giải quyết; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự được đẩy mạnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án 1212 của UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích, đề án giao thông giai đoạn 2017-2020 của UBND tỉnh; Tham mưu cho ban chỉ đạo ANTT xã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm can dự tới máy gặt lúa năm 2018.

- Nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật được quan tâm thường xuyên, đã công khai kịp thời những văn bản Luật, Nghị định, Quyết định mới có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, công dân. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, chứng nhận, hoạt động tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Hoạt động hoà giải ở các khu dân cư tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được phân loại, xử lý đúng thẩm quyền. Trong 6 tháng đã tiếp nhận được 06 đơn thư khiếu nại, tố cáo, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, Đã tiến hành hòa giải thành công 03 vụ đất đai và 03 vụ đơn thư thông thường;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND xã khóa XIX. Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Tổ chức hội nghị xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức năm 2017 và nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức đợt 1/2018. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua và tổ chức cho cán bộ, công chức đăng ký thi đua với huyện năm 2018. Đội ngũ cán bộ, công chức luôn tích cực, chủ động nêu cao vai trò, trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết được 1.828 thủ tục hành chính, trong đó hộ tich 286, chứng thực 1452, TN&MT 39, BTXH 20, người có công 3, chăm sóc trẻ em 28, đảm bảo đúng hẹn 100%; đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, thực hiện việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đảm bảo công khai, khách quan. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm 2018, tuy gặp một số khó khăn do yếu tố chủ quan và khách quan, UBND xã đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy, HĐND và kế hoạch chỉ tiêu huyện giao, chỉ đạo các ban, ngành tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các nhóm giải pháp nên tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của xã được giữ vững và có bước phát triển khá.

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm còn những tồn tại, hạn chế, đó là:

- Kết quả chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao hơn còn chậm so với kế hoạch đề ra (chuyển đổi được 7,1/22 ha, đạt 32% kế hoạch). Công tác phát triển đàn gia súc, gia cầm ở địa phương đạt thấp so với kế hoạch.

- Kế hoạch ra quân làm thủy lợi trước mùa mưa bão chưa đồng bộ và quyết liệt, kết quả có một số thôn thực hiện chậm so với thời gian quy định như thôn 2, 4, 6, 9.

- Tiến độ xây dựng các công trình chậm so với kế hoạch.

- 6 tháng đầu thành lập mới doanh nghiệp chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

- Tiến độ nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đạt các danh hiệu kiểu mẫu ở các thôn còn chậm, tỷ lệ đạt chưa cao, như thôn 2, 5, 6, 9, 11, Phù Chẩn

- Thống kê số công dân địa phương tham gia BHYT ngoài địa bàn xã ở một số thôn chưa nộp như thôn 1, 5, 9, 11, Phù Chẩn; một số thôn nộp chậm và chưa đạt chất lượng như thôn 3, 4, 6, 7, 8.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,

QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Về kinh tế:

- Tập trung chỉ đạo đồng bộ các biện pháp sản xuất nông nghiệp, phấn đấu năng suất lúa vụ mùa đạt: từ 56-58 tạ/ha, sản lượng đạt: 1.600 tấn trở lên; tiếp tục chỉ đạo xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại thôn Phù Chẩn và thôn 5, thôn 6, với diện tích 73,4 ha cơ cấu giống lúa T10, BT số 7; tăng cường kiểm tra làm tốt công tác dự tính, dự báo và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời cho cây trồng; chủ động phương án phòng, chống thiên tai-TKCN sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi diện tích 14,9 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá-lúa, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như thanh long ruột đỏ, bưởi diễn, cam sành… ở các thôn trên địa bàn xã. Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2018-2019 để đạt diện tích từ 35 - 40ha ha, trong đó: diện tích ngô: từ 7 - 10 ha; diện tích khoai tây, khoai lang, rau màu, mía: 28 ha trở lên; đầu tư tu bổ, cải tạo và xây dựng mới từng bước hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi đảm bảo tưới, tiêu chủ động. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ và các điều kiện phục vụ phòng chống lụt bão, giảm thiểu thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nhất là chức năng sản xuất kinh doanh, làm tốt các khâu dịch vụ như thủy lợi nội đồng, cung ứng các giống lúa có năng suất, chất lượng, thuốc bảo vệ thực vật... phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Tập trung chỉ đạo khôi phục và phát triển chăn nuôi trở lại để tăng tổng đàn; quan tâm phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tại địa phương; tổ chức tiêm phòng đợt 2/2018 cho đàn gia súc, gia cầm và chó nuôi.

- Tiếp tục tuyên truyền khuyến khích các tiểu thương trong và ngoài xã đầu tư mở rộng các mặt hàng kinh doanh buôn bán tại chợ xã. Quan tâm khuyến khích phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

- Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn chỉnh công trình đường trục chính xã, đoạn từ từ chợ Đồng Trãi đi trước cổng công sở xã; khu vực tập kết rác thải và đường vào bãi tập kết rác thác khu Đồng Bái; khởi công công trình sân khấu, khán đài, nhà kho, khu vệ sinh sân vận động.

- Hoàn chỉnh hồ sơ dự toán nâng cấp, cải tạo các hạng mục tại khu công sở trình HĐND xã.

- Phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng hoàn chỉnh việc sắp xếp quy hoạch lại chợ đảm bảo ATTP.

- Nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách, khai thác tốt nguồn thu mới. Tăng cường công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước, đảm bảo theo đúng dự toán, đúng chế độ và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên - môi trường, xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các vụ vi phạm Luật đất đai; làm việc với các hộ dân thống nhất phương án đền bù GPMB diện tích đất bị thu hồi để xây dựng công trình: Mở rộng mặt nền, mặt đường giao thông Đông Khê-Đông Ninh-Đông Hòa, huyện Đông Sơn (đoạn qua xã Đông Ninh) đoạn từ QL47 đến chợ Đồng Trãi và tổ chức đấu giá 33 lô đất ở tại MBQH số 773 và 7 lô tại MBQH số 398 thôn 4; cấp giấy CNQSD đất cho các hộ trúng đấu giá đất đợt I/2018; Tập trung chỉ đạo quyết liệt 10 thôn còn lại (thôn 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Phù Chẩn) xây dựng nắp đậy rãnh thoát nước; UBND xã phối hợp với Hội nông dân, Hội CCB xây dựng bức tường xanh. Hoàn thiện hồ sơ ATTP năm 2018, thường xuyên kiểm tra các cơ sở chế biến, SXKD, hộ chăn nuôi trong việc chấp hành bảo đảm VSMT, VSATTP.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và phấn đấu xây dựng cơ quan UBND xã đạt kiểu mẫu và 9 thôn: thôn 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Phù Chẩn đạt thôn kiểu mẫu năm 2018.

2. Về văn hoá - xã hội:

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, nhiệm vụ chính trị ở địa phương như tuyên truyền nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu, 71 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2018), 71 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Đông Ninh (06/9/1947-06/9/2018).

- Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các thôn, các làng văn hóa; rà soát bổ sung quy ước phù hợp với điều kiện thực tế của thôn, làng; đẩy mạnh phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở các địa bàn dân cư; tăng cường công tác quản lý các di tích lịch sử ở địa phương; bình xét gia đình văn hóa năm 2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường; phối hợp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại 3 nhà trường.

- Tổng kết công tác hoạt động hè; Tổ chức thành công giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng huyện Đông Sơn năm 2018.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng mới 3 công trình hợp vệ sinh; tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; tăng cường công tác truyền thông Dân số - KHHGĐ.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách; tiếp tục quan tâm chính sách an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và kỷ niệm 71 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2018); Tập trung mọi nguồn lực cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,33%. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội.

3. Về quốc phòng - an ninh và công tác nội chính:

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng kế hoạch tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4. Tổ chức chọn nguồn, quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi, chuẩn bị cho công tác tuyển quân đợt 1 năm 2019. Bổ sung, kiện toàn Ban CHQS, chỉ huy DQ theo kế hoạch. Tiếp tục đấu mối cấp trên chi trả chế độ cho đối tượng theo Quyết định 62/TTg và quyết định 49/2015 QĐ/TTg.

- Chuẩn bị các điều kiện cho việc diễn tập khu vực phòng thủ.

- Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải

quyết tốt tình hình an ninh từ các thôn, các cụm dân cư. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm xoá bỏ các tụ điểm đánh bài ăn tiền, chơi số đề; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, tiếp tục chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến đường liên xã, liên thôn, giải tỏa dứt điểm việc bán hàng ở khu vực ngã Tư Hữu Bộc; xử lý các đối tượng dùng kích điện hủy hoại môi trường; thường xuyên kiểm tra đảm bảo công tác phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

- Thực hiện tốt chế độ tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân địa phương; củng cố và phát huy vai trò của các tổ hoà giải ở khu dân cư; duy trì tốt công tác kiểm tra, đôn đốc hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực, chứng nhận.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho tiếp xúc cử tri và tổ chức kỳ họp thứ 7-HĐND xã khóa XIX. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- TT HĐND, UBND huyện (để b/c); CHỦ TỊCH

- TT Đảng uỷ, HĐND xã (để b/c);

- Chủ tịch, P.Chủ tịch UBND xã;

- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã;

- Đại biểu HĐND xã;

- Trưởng thôn;

- Lưu: VT, VP.

Hà Xuân Chung