Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Ninh  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh xã Đông Ninh 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đăng lúc: 14:43:50 14/06/2018 (GMT+7)
100%
Print

6 tháng đầu năm 2018, tình hình thời tiết diễn biến rất thuận lợi cùng với sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, điều hành bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân địa phương, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân đảm bảo,

               ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG NINH

KHOÁ XXI, NHIỆM KỲ 2020-2025

             ĐOÀN CHỦ TỊCH

                            *                                  Đông Ninh, ngày 16  tháng 5  năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXI

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

--------------------

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đông Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường nhà văn hóa đa năng xã Đông Ninh. Sau khi thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 và các văn kiện trình tại Đại hội. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận; thực hiện tốt chương trình đề ra, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

          A. Về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020

Đại hội khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ xã đã nỗ lực cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng, nông nghiệp giảm. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ và từng cán bộ, đảng viên được nâng cao, tạo được sự chuyển biến tích cực. Công tác quản lý Nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành của Chính quyền được nâng lên. Công tác Dân vận phát huy hiệu quả; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, trên một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế, khuyết điểm, đó là:

- Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn lúng túng; thu hút đầu tư vào nông

nghiệp còn hạn chế, việc tích tụ ruộng đất để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn gặp nhiều khó khăn.

- Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả mới quan tâm đủ số lượng, hiệu quả chưa rõ nét; gieo cấy hàng năm có năm chưa đạt 100% diện tích; chăn nuôi có xu thế giảm số lượng nhất là đàn lợn, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn xảy ra; chưa có mô hình đầu tư công nghệ cao vào ngành trồng trọt.

- Hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp đang mang nặng hình thức dịch vụ công; dịch vụ cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp manh mún, nhỏ lẻ.

- Một số doanh nghiệp thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả, năng lực tài chính còn thấp.

- Cảnh quan môi trường ở một vài khu vực chưa thật sự gọn gàng, vệ sinh môi trường ngoài đồng ruộng chưa thật sự đảm bảo.

- Công tác tuyên truyền một số nhiệm vụ chính trị của địa phương có lúc chưa kịp thời.

- Hoạt động của các câu lạc bộ VN-TT chưa rõ nét.

- Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ còn gặp khó khăn.

- Tình hình ANTT ở một số thôn, một có mặt còn chưa thực sự vững chắc, tai nạn giao thông vẫn xảy ra trên địa bàn.

- Ý thức tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của một số đảng viên chưa cao. Chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ thôn chưa thực sự được đổi mới, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa chưa chặt chẽ.

- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ có những nhiệm vụ chưa được quan tâm kịp thời, chưa đi sâu một số nội dung chuyên đề; việc giải quyết một số vấn đề chưa cụ thể, chưa dứt điểm, còn để kéo dài.

- Hoạt động các Ban HĐND xã có lúc hiệu quả chưa cao.

- Một số bộ phận công chức chuyên môn trong công tác tham mưu có những công việc chưa kịp thời.

Việc thực hiện, giám sát, phản biện theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị hiệu quả chưa cao, có lúc còn hình thức; hoạt động của một số ban công tác mặt trận, một số chi hội còn hạn chế. Công tác vận động tuyên truyền có  việc, có thời điểm chưa được thường xuyên.

B. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm giai đoạn 2020 – 2025 Đại hội xác đinh:

I. PHƯƠNG H­ƯỚNG CHUNG

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và cả hệ thống chính trị; phát huy giá trị truyền thống của Đảng bộ và nhân dân trong xã; tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu năm 2023 xây dựng thành công xã NTM Kiểu mẫu, năm 2025 xây dựng xã Đông Ninh thành xã Kiểu mẫu theo lời dạy của Bác Hồ”.

II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”.

III. CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU:

* Về kinh tế: 12 chỉ tiêu

1. Cơ cấu ngành kinh tế trong giá trị sản xuất đến năm 2025: Nông, lâm và

thủy sản: 20%; Công nghiệp - Xây dựng: 35%; Dịch vụ: 45%.

2. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hằng năm: 2.900 tấn trở lên.

3. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là: 40 ha; có 3 trang trại đạt tiêu chuẩn.

4. Tổng diện tích gieo trồng các cây trồng chủ yếu hàng năm 545ha.

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025: 31.080 con.

6. Giá trị trên 1 ha đất trồng trọt và thuỷ sản năm 2025 đạt 154 triệu đồng/ha/năm; số sản phẩm OCOP 01 sản phẩm (Bưởi).

7. Thu ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất) vượt 12 % so với dự toán huyện giao.

8. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 72 triệu đồng/người/năm.

9. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021-2025: 655,4 tỷ đồng

10. Số doanh nghiệp mới được thành lập thời kỳ 2021 - 2025: 17 doanh nghiệp; thành lập mới 01 HTX.

11. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2023 đạt 100%. Xã đạt xã kiểu mẫu vào năm 2023.

12. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện) được cứng hoá đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 100%.

* Về văn hoá - xã hội:  11 chỉ tiêu

13. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm: 0,59%.

14. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5% trở lên, đến năm 2025 phấn đấu không còn hộ nghèo, chỉ còn hộ nghèo bảo trợ xã hội.

15. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025: 81%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ là: 29,5%.

16. Số người đi xuất khẩu lao động 5 năm là: 360 lao động.

17. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: đạt 100%.

18. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm 100%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD giảm còn 6,9%.

19. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số đến năm 2025: 97%.

20. Duy trì Trường MN, Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đến năm 2022 xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn mức độ 2.

21. Giữ vững xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, đến năm 2025, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế (theo bộ tiêu chí mới); duy trì xã đạt tiêu chí ATTP.

22. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trung bình hàng năm

đạt 90 %.

23. Tỷ lệ công dân kiểu mẫu 85%, gia đình kiểu mẫu 80%, thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 là 100%.

* Về môi trường: 04 chỉ tiêu

24. Tỷ lệ các tuyến đường trục thôn, xã được trồng cây xanh đạt 80%, có điện chiếu sáng đạt 100%.

25. Tỷ lệ số dân được dùng nước nước sạch đến năm 2023 đạt 100%.

26. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý đến năm 2025: 100%.

27. Số vườn mẫu có diện tích từ 300m2 trở lên đến năm 2025: 25 vườn; tỷ lệ hộ chăn nuôi bảo đảm VSMT: 91%.

* Về Quốc phòng - An ninh: 01 chỉ tiêu

28. Tỷ lệ khu dân cư, 3 trường học, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đạt 95%. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm đạt 100%.

* Công tác xây dựng Đảng: 02 chỉ tiêu

29. Tổng số đảng viên mới kết nạp nhiệm kỳ 2020-2025: 18 đảng viên.

30. Tỷ lệ chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%. Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM, KHÂU ĐỘT PHÁ

1. Các chương trình trọng tâm

- Chương trình 1: Tập trung nguồn lực xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu vào năm 2023; Hoàn thành xây dựng xã Kiểu mẫu theo lời dạy Bác Hồ năm 2025.

- Chương trình 2: Tăng cường đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM toàn diện.

2. Các đột phá trong nhiệm kỳ

- Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

V. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU   

* VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường

1.1. Sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết hàng hóa, xây dựng vùng chuyên canh và có sản phẩm chủ lực 

Đến năm 2025 hoàn thành 40 ha diện tích sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, tại các xứ đồng theo quy hoạch. Hàng năm chuyển đổi từ 8 ha đất trồng lúa kém hiệu quả; xây dựng một số sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu như: rau, củ, bưởi, thanh long, gà thương phẩm, phấn đấu đến năm 2021 sản phẩm Bưởi được công nhận sản phẩm OCOP.

Chỉ đạo chuyển đổi từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, an toàn dịch bệnh và bảo đảm môi trường.

Ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất; ban hành

chương trình hỗ trợ, kích cầu đầu tư vào nông nghiệp; kêu gọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã đầu tư vào vùng quy hoạch.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp, làm tốt cầu nối liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với Cty …

1.2. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm

Duy trì, phát triển sản xuất những ngành nghề hiện có, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật CNC, từng bước nâng cao chất lượng, tạo thương hiệu sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Quy hoạch khu công nghiệp tại xứ đồng Cồn Chẹt, Đồng Hợi thuộc thôn Thế Giới với diện tích 15 ha. 

1.3.  Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có lợi thế

Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại ở chợ Đồng Trãi, gắn với chuyển đổi mô hình quản lý chợ; phát triển mới 25 hộ tư thương trên dọc tuyến đường từ QL47 vào Cầu Vạn, động viên nhân dân tích cực phát huy lợi thế về xuất khẩu lao động.

1.4. Tăng cường phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, HTX, chủ trang trại

Tập trung phát triển doanh nghiệp mới, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp đã có. Phấn đấu đến năm 2025 thành lập mới 17 doanh nghiệp; thành lập mới 01 HTX tổ hợp cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

1.5. Phát triển nguồn thu, chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định

Thực hiện thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại phí, lệ phí và các khoản thu trên địa bàn. Phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng từ 12% so với chỉ tiêu dự toán huyện giao. Đảm bảo chi cho đầu tư, phát triển đạt kế hoạch đề ra.     

1.6. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, hạ tầng đô thị

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Rà soát, bổ sung, đề nghị phê duyệt mới các quy hoạch xây dựng, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2025. Đầu tư xây dựng hoàn thành đường ống cung cấp nước sạch của xã, phấn đấu đến năm 2021 có 100% số hộ dân trên địa bàn xã được dùng nước sạch.

2. Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong tiến trình đô thị hóa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu. Tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất; quy hoạch và xây dựng 02 nghĩa trang tập trung của xã.

Phấn đấu đến năm 2023 có 80% các tuyến đường trục thôn, xã được trồng cây xanh; xây dựng hoàn thành 25 vườn mẫu. Phấn đấu giai đoạn 2020 – 2023 có 7/7 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tăng cường quản lý quy hoạch, kiểm tra công tác giao đất, cho thuê đất; quy hoạch đất ở, khu công nghiệp, khu nghĩa địa tập trung của xã; phấn đấu tỷ lệ hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 90% trở lên; thực hiện tốt công tác thu gom xử lý rác thải VSMT trong khu dân cư và ngoài đồng ruộng; xây dựng cảnh quan môi trường trong khu dân cư, cơ quan, đơn vị  “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân

4.1.  Đẩy mạnh hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao; quản lý, phát huy các di tích

Phát triển các loại hình hoạt động thể dục - thể thao, nâng cao sức khoẻ nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; chú trọng tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hoá ứng xử văn minh, thân thiện; quan tâm gìn giữ, trùng tu tôn tạo các di tích, phát huy các giá trị di tích văn hoá lịch sử kết nối trong tỉnh. 

4.2. Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu ngành giáo dục nằm trong tốp 2 của huyện 

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục huy động tốt các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học, duy trì trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2, trường THCS đạt chuẩn quốc gia, đầu tư xây dựng, nâng cấp trường Mầm Non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2022. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài.

         4.3. Nâng cao chất lượng y tế và công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHYT đạt 97% trở lên; phấn đấu đến năm 2023 đạt tiêu chí xã ATTP nâng cao.

4.4.  Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân

Quan tâm làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động, phấn đấu đến năm 2025 xuất khẩu lao động được 360 người, giải quyết việc làm cho 600 lao động,. phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5% trở lên (theo tiêu chí mới). Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công.

5. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và an toàn cuộc sống của Nhân dân

Hoàn thành tốt công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và giải quyết chính sách hậu phương

quân đội.

Đẩy mạnh hoạt động của các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp, các vấn đề phát sinh không để xảy ra "điểm nóng".

* CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của

đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

1.2.  Đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự nhất quán về tư tưởng và phương châm hành động trong toàn Đảng bộ

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện; thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội...

1.3. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác cán bộ, đảng viên đáp ứng nhiệm vụ trước yêu cầu mới

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ xã, thôn có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án “nâng cao chất lượng công tác quản lý và giáo dục đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Đông Sơn, giai đoạn 2018 – 2025”.

1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo giữ vững kỷ cương, nguyên tắc trong Đảng    

Tập trung kiểm tra, giám sát vào một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm để phòng ngừa. Xử lý, đề nghị xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; chú trọng nâng cao chất lượng, lề lối làm việc của UBKT Đảng ủy.

1.5. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt QCDC, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác XDCS và thực hiện DCCS; phát động thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt phong trào, mô hình, việc làm điển hình; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tự quản

ở cộng đồng dân cư.

1.6. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết

kiệm, chống lãng phí. 

Tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực

hành tiết kiệm và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại kéo dài và mới phát sinh, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp. 

1.7. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng thực sự tiên phong, gương mẫu, kiên định mục tiêu lý tưởng, đường lối của Đảng, hết lòng vì Nhân dân phục vụ

Đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, tính khả thi cao, dễ triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; đồng thời, làm tốt công tác quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết trong Đảng và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân để nghị quyết đi vào cuộc sống.

2. Không ngừng đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND

Nâng cao chất lượng giám sát của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; tăng cường phối hợp hoạt động giữa TT-HĐND, TT-UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng  chính quyền trong sạch, vì Nhân dân phục vụ.

3. Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm”

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, các phong trào thi đua của MTTQ và các đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhân rộng các mô hình, việc làm điển hình; chú trọng phát huy vai trò giám sát và phản biện, đối thoại của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

VI. Thông qua  báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XX. Báo cáo đã đánh giá nghiêm túc, đầy đủ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực. Từ kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, Đại hội đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI tiếp tục kế thừa và phát huy những ưu điểm; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

VII. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến  tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  lần thứ XIX và  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội giao BCH Đảng bộ xã khóa XIX tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản báo cáo BCH Đảng bộ các cấp.

VIII. Thông qua kết quả bầu BCH Đảng bộ xã  khóa XXI gồm 12 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV gồm 9 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Giao BCH Đảng bộ xã khóa XXI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

IX. Giao BCH Đảng bộ xã khóa XXI căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn.

 Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện của xã nhà, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới, nhanh và bền vững. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân  xã nhà “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”. Xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Đông Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh./. 

         

Nơi nhận:                                                               T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ban Thường vụ Huyện uỷ (để b/c);                                         

- UV BCH Đảng bộ xã;

- Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã;

- Các chi bộ;

- Lưu HSĐH, VPCU-CQ.

 

                                                                                       Vũ Xuân Trọng

 

XÁC NHẬN

Chữ ký của đồng chí Vũ Xuân Trọng

T/M ĐẢNG UỶ

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ

 

 

 

 

Lê Khắc Hiệp

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
370818

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289