Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
167
Hôm qua:
193
Tuần này:
864
Tháng này:
3904
Tất cả:
263974

Công khai danh sách hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã Đông Ninh theo Đề án "hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Đông Sơn phát sinh từ năm 2013 đến năm 2019.

Công khai danh sách hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã Đông Ninh theo Đề án "hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Đông Sơn phát sinh từ năm 2013 đến năm 2019.

Tin tức sự kiện

Công khai danh sách hộ gia đình người có công với cách mạng...Công khai danh sách hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã Đông Ninh theo Đề án "hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Đông Sơn phát sinh từ năm 2013 đến năm 2019.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 19/04/2021Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 19/04/2021
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 16/04/2021Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 16/04/2021
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày...Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 15/04/2021
Niêm yết công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính...Niêm yết công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 14/04/2021
Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 02, thuộc...Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 02, thuộc xã Đông Ninh
Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 03, thuộc...Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 03, thuộc xã Đông Ninh
Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 04, thuộc...Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 04, thuộc xã Đông Ninh

Giải quyết TTHC