Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
151
Hôm qua:
143
Tuần này:
653
Tháng này:
1208
Tất cả:
254865
Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 06, thuộc xã Đông Ninh    Đăng 24 ngày trước · 13 lượt xem
Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 05, thuộc xã Đông Ninh    Đăng 24 ngày trước · 14 lượt xem
Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 04, thuộc xã Đông Ninh    Đăng 24 ngày trước · 13 lượt xem
Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 03, thuộc xã Đông Ninh    Đăng 24 ngày trước · 14 lượt xem
Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 02, thuộc xã Đông Ninh    Đăng 24 ngày trước · 32 lượt xem
Niêm yết công khai danh sách cử tri Tổ bầu cử số 01, thuộc xã Đông Ninh    Đăng 24 ngày trước · 18 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC trong ngày 31/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 33 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC trong ngày 30/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 17 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC trong ngày 29/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 18 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC trong ngày 26/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 16 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC trong ngày 25/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 19 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC trong ngày 24/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 20 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 23/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 22 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 22/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 15 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 19/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 16 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 18/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 27 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 17/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 19 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 16/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 11 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 15/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 25 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 12/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 19 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 11/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 18 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 10/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 19 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 09/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 15 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 08/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 16 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 05/03/2021    Đăng 1 tháng trước · 11 lượt xem
Trang:    1      2      3      4   

Giải quyết TTHC