Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
123
Hôm qua:
194
Tuần này:
1034
Tháng này:
1034
Tất cả:
181187

Xã Đông Ninh đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Ngày 20/08/2018 16:03:44

Mới đây, xã Đông Ninh đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Về dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng phó BCH quân sự huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện. Nội dung diễn gồm 3 giai đoạn với 10 vấn đề huấn luyện.

Mới đây, xã Đông Ninh đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Về dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng phó BCH quân sự huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện. Nội dung diễn gồm 3 giai đoạn với 10 vấn đề huấn luyện.

Quá trình thực hành diễn tập thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu. Do có sự chỉ đạo tập trung trong việc chuẩn bị các khâu, nên đợt diễn tập đáp ứng yêu cầu kế hoạch; an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, an ninh trong khu vực diễn tập.Việc tổ chức diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; trình độ chỉ huy cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã và khả năng hoạt động phối hợp chiến đấu phòng thủ xã cho lực lượng dân quân, công an và các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở.

Bên cạnh việc tổ chức tốt diễn tập vận hành cơ chế; Ban chỉ huy quân sự xã Đông Ninh đã làm tốt chương trình phối hợp với ban chỉ quân sự xã Đông Khê trong việc diễn tập đánh chiếm lại thực binh giải thoát con tin và phối hợp tốt với ban chỉ huy quân sự xã Đông Minh trong việc thực binh đánh địch tiến công vào làng.

Kết thúc chương trình diễn tập, BCH quân sự Huyện Đông Sơn đã ghi nhận những nổ lực cố gắng và kết quả diễn tập trong năm 2018 mà tập thể cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Đông Ninh đã đạt được.

Thanh Thảo

Xã Đông Ninh đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Đăng lúc: 20/08/2018 16:03:44 (GMT+7)

Mới đây, xã Đông Ninh đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Về dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng phó BCH quân sự huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện. Nội dung diễn gồm 3 giai đoạn với 10 vấn đề huấn luyện.

Mới đây, xã Đông Ninh đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Về dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng phó BCH quân sự huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện. Nội dung diễn gồm 3 giai đoạn với 10 vấn đề huấn luyện.

Quá trình thực hành diễn tập thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu. Do có sự chỉ đạo tập trung trong việc chuẩn bị các khâu, nên đợt diễn tập đáp ứng yêu cầu kế hoạch; an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, an ninh trong khu vực diễn tập.Việc tổ chức diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; trình độ chỉ huy cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã và khả năng hoạt động phối hợp chiến đấu phòng thủ xã cho lực lượng dân quân, công an và các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở.

Bên cạnh việc tổ chức tốt diễn tập vận hành cơ chế; Ban chỉ huy quân sự xã Đông Ninh đã làm tốt chương trình phối hợp với ban chỉ quân sự xã Đông Khê trong việc diễn tập đánh chiếm lại thực binh giải thoát con tin và phối hợp tốt với ban chỉ huy quân sự xã Đông Minh trong việc thực binh đánh địch tiến công vào làng.

Kết thúc chương trình diễn tập, BCH quân sự Huyện Đông Sơn đã ghi nhận những nổ lực cố gắng và kết quả diễn tập trong năm 2018 mà tập thể cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Đông Ninh đã đạt được.

Thanh Thảo